คุณสมบัติ

โปรแกรมคลินิก DoctorEase เป็นโปรแกรมคลินิกที่ไม่ต้องติดตั้ง (ไม่มีการ Install ลงเครื่อง ใช้ผ่านเบราเซอร์ได้เลย) โดยข้อมูลคลินิกแต่ละคลินิกแยกเชิฟเวอร์กัน (ข้อมูลอยู่บน Cloud) โดยความสามารถของระบบจัดการคลินิกตัวนี้ สามารถจัดการคลินิกได้ตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้าน

ระบบคลินิก
จองนัดออนไลน์& การตลาด
รายงานการตลาดInsights

โปรแกรมคลินิก Doctorease

เริ่มทำความรู้จักกับโปรแกรมของเรา!

ระบบคลินิกของเรา
ระบบคลินิกของเรา

ประวัติการรักษา OPD Card

ระบบแฟ้ม OPD Card ดิจิตอล ที่ใช้งานง่ายและใช้กว้างขวางในโรงพยาบาล
มีให้คลินิกใช้แล้ว ช่วยให้แพทย์รักษาสะดวกมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนค่ากระดาษ

เขียน พิมพ์ ถ่ายรูปได้

รองรับ Apple Pencil เขียนลื่นไหล

ข้อมูลปลอดภัยมีระบบ Cloud ส่วนตัว

ค้นหาข้อมูลได้เร็วไม่เสียเวลา

ระบบคลินิกของเรา

ประวัติการรักษา OPD Card

ระบบแฟ้ม OPD Card ดิจิตอล ที่ใช้งานง่ายและใช้กว้างขวางในโรงพยาบาล
มีให้คลินิกใช้แล้ว ช่วยให้แพทย์รักษาสะดวกมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนค่ากระดาษ

เขียน พิมพ์ ถ่ายรูปได้

รองรับ Apple Pencil เขียนลื่นไหล

ข้อมูลปลอดภัยมีระบบ Cloud ส่วนตัว

ค้นหาข้อมูลได้เร็วไม่เสียเวลา

ระบบคลินิกของเรา

สามารถบันทึกภาพการรักษา 
Before/After ได้

ช่วยให้คุณหมอสามารถเก็บข้อมูลภาพคนไข้
Before/After และติดตามผลการรักษา
ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ระบบคลินิกของเรา

Course Tracking ขายและใช้คอร์สสะดวก

ติดตามการใช้คอร์ส ตั้งแต่เริ่มขาย, ใช้งาน, จนสิ้นสุด เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าด้วย ระบบคลินิกที่ทันสมัย

เช็คคอร์สคงเหลือ สร้างแพ็คเกจได้

จองคอร์สพร้อมชำระค่าบริการได้ทันที

แจ้งเตือนทุกการใช้งานของลูกค้าได้

แจ้งเตือนติดตามการใช้คอร์สของลูกค้าได้

ระบบคลินิกของเรา

ช่วยคลินิกจัดการสต็อกยาได้

มีระบบช่วยสต็อกยาให้กับคลินิกคุณหมอช่วยคลินิกจัดการสต็อกยาได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนป้องกันสินค้าหาย ตกหล่น

ตรวจสอบมูลค่าการเบิกได้

สามารถเช็คมูลค่าสต็อกยาได้

สรุปยอดรายการเวชภัณฑ์ได้

เช็ครายการเวชภัณฑ์ได้

ระบบคลินิกของเรา

ทำนัดแพทย์ หมอ พนักงาน พร้อมแจ้งเตือนนัดอัตโนมัติผ่าน LINE

มีระบบช่วยสต็อกยาให้กับคลินิกคุณหมอช่วยคลินิกจัดการสต็อกยาได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนป้องกันสินค้าหาย ตกหล่น

ตรวจสอบมูลค่าการเบิกได้

สามารถเช็คมูลค่าสต็อกยาได้

สรุปยอดรายการเวชภัณฑ์ได้

เช็ครายการเวชภัณฑ์ได้

ระบบคลินิกของเรา

สามารถบันทึกภาพการรักษา Before/After ได้

ช่วยให้คุณหมอสามารถเก็บข้อมูลภาพคนไข้ Before/After
และติดตามผลการรักษาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ระบบคลินิกของเรา

สามารถบันทึกภาพการรักษา Before/After ได้

ติดตามการใช้คอร์ส ตั้งแต่เริ่มขาย, ใช้งาน, จนสิ้นสุด
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าด้วย ระบบคลินิกที่ทันสมัย

เช็คคอร์สคงเหลือ สร้างแพ็คเกจได้

จองคอร์สพร้อมชำระค่าบริการได้ทันที

แจ้งเตือนทุกการใช้งานของลูกค้าได้

แจ้งเตือนติดตามการใช้คอร์สของลูกค้าได้

ระบบคลินิกของเรา

ช่วยคลินิกจัดการสต็อกยาได้

มีระบบช่วยสต็อกยาให้กับคลินิกคุณหมอช่วยคลินิกจัดการสต็อกยาได้
ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนป้องกันสินค้าหาย ตกหล่น

ตรวจสอบมูลค่าการเบิกได้

สามารถเช็คมูลค่าสต็อกยาได้

สรุปยอดรายการเวชภัณฑ์ได้

เช็ครายการเวชภัณฑ์ได้

ระบบคลินิกของเรา

ทำนัดแพทย์ หมอ พนักงานพร้อมแจ้งเตือนนัดอัตโนมัติผ่าน LINE

แพทย์ทำงานได้ไม่ตกหล่นสามารถตรวจสอบนัดหมายพร้อมแจ้งเตือนนัด
พนักงานไม่ต้องคอยโทรเรียกคิว ลูกค้าไม่หงุดหงิด ไม่เสียเวลารอคิว

แจ้งเตือนนัดคุณหมอ คนไข้อัตโนมัติ

สร้างนัดให้กับพนักงานได้

สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้

ตรวจสอบนัดหมายได้ง่ายสะดวก

ทำนัดออนไลน์ & CRM
ระบบจองนัด
จองคิวพร้อมแนบสลิป ลูกค้าจองได้ด้วยตัวเอง พร้อมเช็คสลิปอัตโนมัติ
ระบบสมาชิก (Membership)
เปลี่ยนลูกค้าขาจร เป็นลูกค้าประจำ

เพราะลูกค้าประจำ คือ รายได้หลักของธุรกิจบริการโปรแกรมคลินิก DoctorEase จึงมีระบบสมาชิก ช่วยสร้างฐานลูกค้าประจำและเพิ่มยอดขายให้กับคลินิก

รายงานการตลาด Insights

แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดได้ถูกจุด ช่วยรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้จากลูกค้าที่จ่ายให้แบรนด์ตลอดอายุ (CLV)

คลินิกมีข้อมูลลูกค้า
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง?

วิเคราะห์การตลาดเข้าใจง่าย

ช่วยให้สามารถทำการตลาด
ได้ถูกจุดด้วยดาต้า

จัดโปรโมชั่นยังไงดี

ให้การตลาดปัง ๆ
ตรงกลุ่มความต้องการลูกค้า

ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้ามากขึ้น

ช่วยวิเคราะห์สินค้าอะไรที่ลูกค้ามักซื้อคู่กัน

เครื่องมือวิเคราะห์ด้านการจัดการ การตลาด การขาย กว่า 30 รายงาน
เพื่อปลดล็อคศักยภาพธุรกิจคุณให้ทะยานเหนือคู่แข่ง
ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจคุณที่เอาไปใช้งานได้จริงทันที
ช่วยธุรกิจบรรลุ 4 เป้าหมาย

1
จำแนกแยกแยะ
ลูกค้ามูลค่าสูง
2
สร้างแคมเปญ
การตลาด
เฉพาะเจาะจง
3
รักษาฐานลูกค้า
4
เพิ่มมูลค่า
ตลอดอายุลูกค้า
(CLV)
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
เพิ่มยอดขายให้ร้าน

เปลี่ยนเดต้าให้เป็นกำไร มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดได้ถูกจุด ช่วยรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้จากลูกค้าที่จ่ายให้แบรนด์ตลอดอายุ (CLV)

เปลี่ยนเดต้าให้เป็นกำไร มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดได้ถูกจุด ช่วยรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้จากลูกค้าที่จ่ายให้แบรนด์ตลอดอายุ (CLV)

Dashboard ใช้งานง่าย
แยกตามสินค้าและบริการ

สรุปข้อมูลเข้าใจง่าย วิเคราะห์ยอดขาย
แยกตามสินค้าและบริการ รายได้คลินิกแต่ละวัน
ลูกค้าเก่า vs ลูกค้าใหม่

สรุปข้อมูลเข้าใจง่าย วิเคราะห์ยอดขาย
แยกตามสินค้าและบริการ รายได้คลินิกแต่ละวัน
ลูกค้าเก่า vs ลูกค้าใหม่

แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย RFM
เจาะกลุ่มลูกค้าได้แม่นยำ

ช่วยให้คลินิก Target กลุ่มลูกค้า High Value ได้ถูกจุด

ช่วยให้คลินิก Target กลุ่มลูกค้า High Value ได้ถูกจุด

จับคู่สินค้าขายดี
สร้างโปรการตลาดได้โดนใจลูกค้า

แสดง Dashboard จับคู่สินค้า A และ B
ที่ลูกค้ามักจะซื้อต่อเนื่องกัน
วางแผนการตลาดได้ดีขึ้น
สร้างโปรโมชั่นทัชใจลูกค้ามากขึ้น

แสดง Dashboard จับคู่สินค้า A และ B
ที่ลูกค้ามักจะซื้อต่อเนื่องกัน
วางแผนการตลาดได้ดีขึ้น
สร้างโปรโมชั่นทัชใจลูกค้ามากขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจคุณ
ที่ใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติ

ราคาแพ็คเกจ

ราคา Insight

คำถามพบบ่อย

บทความ

ติดต่อเรา

สมัครสมาชิก