บทความ

หน้าแรก / บทความทั้งหมด / โปรแกรมคลินิก คืออะไร? โปรแกรมคลินิกสมัยใหม่ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

โปรแกรมคลินิก คืออะไร? โปรแกรมคลินิกสมัยใหม่ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

โปรแกรมคลินิก หนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การบริหารจัดการคลินิกต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบคลินิกมีการทำงานที่คล้ายคลึงกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แต่จะมีการพัฒนาและออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในคลินิกกว่ามาก จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบรรดาคลินิกต่าง ๆ ในปัจจุบัน

โปรแกรม คลินิกนอกจากจะทำให้การดำเนินการภายในคลินิกเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการมีระบบรองรับลูกค้าที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน สร้างความสะดวกสบายต่อลูกค้าและบุคลากรในคลินิกด้วยฟังก์ชันอัตโนมัติ

สารบัญเนื้อหา

1. โปรแกรมคลินิกคืออะไร?

2. โปรแกรมคลินิก ต้องมีฟังก์ชั่นครอบคลุมอะไรบ้าง

3. โปรแกรมคลินิก มีกี่ประเภท มีตัวเลือกในตลาดอะไรบ้าง

โปรแกรมคลินิกคืออะไร?

โปรแกรมคลินิก หรือระบบคลินิก เป็นระบบบริหารจัดการคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เหนือชั้นด้วยฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานภายในคลินิก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่บุคลากรภายในคลินิกได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การทำงานภายในคลินิกเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบริการทีมงานซัพพอร์ตที่จะคอยให้ความช่วยเหลือตลอดการใช้งาน

นอกจากนี้โปรแกรม คลินิกยังเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในคลินิกได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยให้คลินิกเพิ่มยอดขายและกำไรได้มากขึ้น จากผลการวิเคราะห์การตลาดที่ทันสมัย ผ่านการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มลูกค้า ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ Line Notify

โปรแกรมคลินิก ต้องมีฟังก์ชั่นครอบคลุมอะไรบ้าง

โปรแกรมคลินิก หรือระบบคลินิก ที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบันจะมีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นที่สามารถครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ในคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ฟังก์ชัน ได้แก่

ระบบแฟ้มประวัติ ระบบบริหารจัดการคนไข้

ระบบบริหารจัดการคนไข้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่โดดเด่นของโปรแกรม คลินิก เนื่องจากเป็นระบบที่จะช่วยจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการรักษา และข้อมูลติดต่อ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ทันที ซึ่งจะเป็นการลดภาระงานและประหยัดเวลาในการซักประวัติของคนไข้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ระบบ คลินิกยังมีการจัดการแฟ้มประวัติคนไข้อัตโนมัติด้วย เครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการทำทะเบียนของคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการคีย์ข้อมูลแบบเก่า ๆ อีกด้วย

อีกทั้งโปรแกรมคลินิกยังมีระบบประวัติเวชระเบียนแบบ Paperless ผ่านการทำงานด้วย iPad ในแอปพลิเคชันเฉพาะทาง จึงมีความทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น จากการแสดงเวชระเบียน (OPD Card) ได้ทันที ช่วยให้บันทึกผลการวินิจฉัย และทำการสั่งจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะเป็นการลดภาระงานของแพทย์แล้ว ยังง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งานเป็นอย่างมาก

ระบบนัดหมายคนไข้ และแพทย์

โปรแกรม คลินิกมีระบบนัดหมายคนไข้อัตโนมัติผ่าน Line Official ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระงานในการนัดหมายลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มการเชื่อมต่อ และพูดคุยกับลูกค้าให้มากขึ้น โดยลูกค้าจะสามารถเลือกวันนัดหมาย ยืนยันการนัด และแก้ไขวันนัดได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ระบบ คลินิกยังมีการแจ้งเตือนนัดหมายลูกค้าอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนด และการแจ้งโปรโมชั่นและดีลต่าง ๆ สำหรับลูกค้าเป็นรายบุคคลอีกด้วย

นอกจากระบบนัดหมายจากโปรแกรมคลินิกจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์ด้วยเช่นเดียวกัน ผ่านตารางการทำงานแพทย์ ที่จะช่วยแจ้งเตือนตารางเวรของแพทย์แต่ละบุคคล นับได้ว่าเป็นผู้ช่วยเตือนความจำที่ดีให้กับแผนกเวชระเบียนและแพทย์เป็นอย่างมาก

ระบบคลังสินค้า

ในปัจจุบันโปรแกรม คลินิกได้นำฟังก์ชันระบบคลังสินค้าที่จะช่วยให้การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าภายในคลินิกมีความสะดวกสบาย และแม่นยำมากยิ่งขึ้นมาปรับใช้งาน ผ่านการรายงานข้อมูลที่สำคัญที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลการรับ-จ่ายยาภายในคลินิก เป็นต้น

ระบบคลังสินค้าในโปรแกรมคลินิกยังมีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดสต๊อก การบริหารคลังสินค้านี้ซึ่งจะช่วยให้ทางคลินิกสามารถป้องกันการขาดสต๊อกของสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและพื้นที่จัดเก็บจากการสำรองสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ระบบ คลินิกยังมีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดอายุ เพื่อลดความเสี่ยงในการจ่ายยาที่ไม่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

ระบบการสำรองข้อมูลและความปลอดภัย

ระบบ Cloud เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านความปลอดภัยที่โปรแกรมคลินิกต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันได้มีการนำมาปรับใช้ร่วมกัน เนื่องจากเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ที่จะช่วยให้คลินิกสามารถเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญไว้เป็นความลับ ผ่านการแยกข้อมูลในรูปแบบส่วนตัว โดยไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมกับลูกค้าคลินิกอื่น ๆ

นอกจากระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว การเลือกระบบคลินิกที่มีการสำรองข้อมูล (Back up) โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย ทางคลินิกก็จะสามารถนำข้อมูลสำรองในส่วนนี้มาใช้งานได้ในทันที ส่งผลให้การทำงานภายในคลินิกไม่เกิดการติดขัด และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดภายในโปรแกรม คลินิกจะช่วยให้คลินิกสามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการรายงานผลแดชบอร์ด (Dashboard) แบบเรียลไทม์ที่ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รายได้, ค่าใช้จ่าย, ผลกำไร, รายการธุรกรรมทางการเงิน, ค่าคอมมิชชัน และค่าส่วนแบ่งของหมอ เป็นต้น

อีกหนึ่งความโดดเด่นของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดจากระบบ คลินิก คือ การดำเนินธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขาย และกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากข้อมูลรายการยอดนิยม, จำนวนผู้เข้าใช้บริการ และผู้ใช้จ่ายสูงสุด (Top Spender) ซึ่งทางคลินิกจะสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้ไปวิเคราะห์ เพื่อทำการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการตลาดแบบเจาะกลุ่มลูกค้าต่อไป

ระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงินของโปรแกรม คลินิกในปัจจุบัน จะช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงินของคลินิกจากการเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินให้มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เงินสด, โอนผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต หรือประกันสังคม เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

การชำระเงินของระบบคลินิกจะช่วยบันทึกค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบครัน นอกจากนี้ในทุก ๆ การดำเนินธุรกรรมทางการเงินในโปรแกรมคลินิกจะเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ทำให้สามารถออกใบเสร็จ คลินิก ที่มีโลโก้ของคลินิก รวมถึงสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีทั้งแบบย่อ และแบบเต็มได้ทันที

โปรแกรมคลินิก มีกี่ประเภท มีตัวเลือกในตลาดอะไรบ้าง

โปรแกรม คลินิกที่ได้รับความนิยมจากคลินิกต่าง ๆ ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

โปรแกรมคลินิก แบบออนไลน์ (Cloud)

โปรแกรม คลินิกรูปแบบออนไลน์ หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อคลาวน์ (Cloud) เป็นระบบคลินิกที่มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ (Host provider) ซึ่งมีการให้บริการคล้ายการเป็นระบบกลางของสาขา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรม จึงช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน รวมถึงช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้โปรแกรมคลินิกรูปแบบนี้จะมีการประมวลผลอยู่เสมอ คลินิกต่าง ๆ จึงสามารถอัปเดตข้อมูล รวมถึงระบบการทำงานได้ทันที ทำให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ก่อนใคร อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จากความยืดหยุ่นในพื้นที่เก็บข้อมูล ที่มาพร้อมการรักษาความปลอดภัยและสำรองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากโปรแกรม คลินิกรูปแบบออนไลน์ (Cloud) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย และสามารถครอบคลุมการทำงานภายในคลินิกได้เป็นอย่างดี จึงได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากเหล่าระบบ คลินิกเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึง DoctorEase ของเราก็เลือกใช้โปรแกรมคลินิกประเภทนี้เช่นเดียวกัน

โปรแกรมคลินิก Software แบบสำเร็จรูป

โปรแกรม คลินิกรูปแบบ Software สำเร็จรูป มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ทั่วไป ที่จะต้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรม รวมถึงทำการตั้งค่าระบบต่าง ๆ ก่อนการใช้งาน ระบบ คลินิกรูปแบบนี้มีข้อจำกัดในการใช้งานค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

นอกจากนี้ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานหลังการติดตั้ง จากการเพิ่มฟังก์ชันนอกเหนือจากที่มีอยู่ ทางคลินิกจำเป็นจะต้องปรับแต่งระบบเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลให้โปรแกรมคลินิกรูปแบบ Software สำเร็จรูป ไม่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายเทียบเท่ารูปแบบออนไลน์ (Cloud)