บทความ

หน้าแรก / บทความทั้งหมด / เวชระเบียน Paperless ตอบโจทย์คลินิก ไม่ต้องรอแฟ้ม!

เวชระเบียน Paperless ตอบโจทย์คลินิก ไม่ต้องรอแฟ้ม!

ปัญหาที่เหล่าธุรกิจคลินิกและโรงพยาบาลพบเจออยู่ทุกที่ และยังมีให้เห็นในปัจจุบัน เรื่องปัญหาเวชระเบียน พื้นที่เก็บไม่พอ ข้อมูลสูญหาย ทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลประวัติผู้ป่วย เพราะทางคลินิกหรือโรงพยาบาล จดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ ซึ่ง แตกต่างจาก “เวชระเบียน Paperless” ที่กำลังมาแรงสำหรับผู้ประกอบการสถานพยาบาลและคลินิก

เวชระเบียน Paperless คือ ระบบแฟ้มเอกสารทางการแพทย์ สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเวชระเบียนแบบทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างชัดเจน คือ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกจดและบันทึกเข้าระบบโดยใช้ไอแพดเพียงเครื่องเดียว ช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นหลายเท่า

นอกจากนี้ เวชระเบียน Paperless ยังช่วยเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ด้วยระบบ Cloud ส่วนตัว หากใครยังมีข้อสงสัยว่าเวชระเบียน Paperless จะช่วยธุรกิจคลินิกอย่างไร ? เหมาะกับคลินิกยุคนี้อย่างไร ? ติดตามอ่านได้ในบทความนี้ครับ

Paperless เวชระเบียนสมัยใหม่ เหมาะกับคลินิกยุคนี้

เวชระเบียน Paperless ถือได้ว่าเป็นเวชระเบียนสมัยใหม่ ที่คลินิกเริ่มใช้งานแล้วในช่วงนี้ ทำให้ค้นหาข้อมูล จดบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูลห้องผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เช่น ผลแลป, สัญญาณชีพจร, ความดัน, Tooth Chart, กระบวนการทำกายภาพบำบัด ฯลฯ ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานของบุคลากร ตัดปัญหาการรอแฟ้มเอกสาร ตอบโจทย์คลินิกทุกรูปแบบ ด้านของผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นด้วย

ในด้านการตลาด เวชระเบียน Paperless ที่อยู่ในโปรแกรมคลินิกที่ดี ก็ยังสามารถทำประโยชน์ได้อีกมาก เช่น เก็บข้อมูลการทำธุรกรรม, ความสนใจในบริการของคลินิก, การเก็บข้อมูลว่ามารู้จักธุรกิจของคุณจากช่องทางไหน แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทำการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทำ Data driven นำข้อมูลมาประกอบในการทำการตลาดได้อีกมากมากเลยทีเดียว

เวชระเบียน Paperless จะช่วยธุรกิจคลินิกอย่างไร ?

เวชระเบียน Paperless เป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจคลินิก ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือต่อตัวผู้ป่วยเอง สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และยังเป็นประโยชน์ทางด้านการตลาดอีกด้วย นอกจากนี้เวชระเบียน Paperless ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคลินิก ดังนี้

บันทึกข้อมูลเวชระเบียนได้ครบ สมบูรณ์ ปลอดภัย

เวชระเบียน Paperless จะช่วยให้การจดบันทึกข้อมูลนั้นง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นการจดบันทึกแบบดิจิตอล สามารถพิมพ์หรือเขียนได้โดย Apple Pencil เหมือนกับการจดใส่กระดาษ แต่การจัดเก็บข้อมูลนั้นจะมีความครบถ้วน และมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้บนระบบเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว และสามารถสำรองข้อมูลได้ตลอด

ลดระยะการรอคอยของผู้มาใช้บริการ ไม่ต้องรอแฟ้ม

โดยปกติแล้วสถานพยาบาลหรือคลินิคสมัยก่อน มักจะใช้การเขียนเอกสารลงบนกระดาษ ทำให้เวลาที่มีผู้ป่วยมาติดต่อ จะต้องมีการเขียนเอกสาร เดินหาแฟ้มผู้ป่วยที่ห้องเก็บเอกสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้องเอกสาร ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลาในการรอบุคลากรจัดหาแฟ้มข้อมูล

ถ้าหากใช้เวชระเบียน Paperless ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เนื่องจากบุคลากรจะสามารถค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยจากไอแพด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรักษา ผลแลป ฯลฯ ผ่านระบบเวชระเบียน Paperless ได้เลย ต้องเสียเวลาในการเดินแฟ้ม

ลดงบประมาณในการเบิกเอกสารที่เป็นกระดาษ

เวชระเบียน Paperless เป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ ก็จะสามารถลดงบประมาณในการเบิกเอกสารที่เป็นกระดาษไปได้ ต่างจากคลินิกที่ทำเวชระเบียนโดยใช้เอกสารแบบกระดาษ จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ถ้าหากมีลูกค้าเป็นหลักร้อยเป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษก็จะมากขึ้นตาม

เก็บข้อมูลเวชระเบียนเป็น Digital กระดาษเทียบไม่ติด!

การใช้เวชระเบียน Paperless สามารถจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ต่าง ๆ ในรูปแบบ Digital ไว้บนไอแพดได้เลย ไม่จำเป็นต้องหาที่เก็บเอกสารกระดาษ ปลอดภัยกว่า ทันสมัยกว่า ยกตัวอย่าง บางคลินิกมักมีปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บเอกสาร จากจำนวนผู้ป่วยที่มีมาก เอกสารจึงมีมากขึ้นด้วย การที่ต้องจัดเก็บเอกสารจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด เวชระเบียน Paperless จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

เห็นได้ว่าเวชระเบียนแบบกระดาษเป็นการทําเวชระเบียนที่ล้าสมัย มีความยุ่งยาก เพิ่มขั้นตอน และใช้เวลาในการทำงาน ไม่เหมือนเวชระเบียน Paperless ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบที่เวชระเบียนกระดาษไม่สามารถทำได้

ทันสมัย แพทย์ใช้งานสะดวก สามารถใช้งานเวชระเบียน Paperless บนไอแพด

ข้อมูลในเวชระเบียน Paperless จะถูกเก็บไว้บนระบบ Cloud แพทย์และบุคลากรเข้าถึงได้ง่าย สามารถหยิบไอแพดขึ้นมาวินิจฉัยได้ตลอด จะคุยหรือทำงานที่ไหนก็ได้ เนื่องจากใช้งานสะดวก สามารถพกพาไปได้ทุกที่ ต่างจากเวชระเบียนแบบเก่า ที่ต้องมีแฟ้มเอกสาร มีความยุ่งยากในการพกพาและต้องคอยมาค้นหาเอกสาร

สรุป เวชระเบียน Paperless

เวชระเบียน Paperless สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนไม่ระเบียนแบบเก่า และยังมีคุณลักษณะเหนือกว่าที่เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในคลินิก ด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพื้นที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงเป็นเหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้เวชระเบียน Paperless

สำหรับใครที่กำลังสนใจเวชระเบียน Paperless ธุรกิจคลินิก ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี สำหรับคลินิกสมัยใหม่ หรือการทำการตลาดที่มีประโยชน์กับการทำธุรกิจของคุณ สามารถติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ได้ที่ โปรแกรมคลินิก DoctorEase รับรองว่าได้ข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างแน่นอน